SOCIĀLO ZINĀTŅU VĒSTNESIS
background
“Sociālo Zinātņu Vēstnesis” ir starptautiskais zinātniskais žurnāls sociālajās zinātnēs ar periodiskumu divas reizes gadā, kuru izdod Daugavpils Universitāte (Latvija) Humanitāro un sociālo zinātņu institūta pārvaldībā. Žurnāla mērķis ir veicināt dialogu starp sociālo zinātņu pētniekiem un sociālekonomiskās politikas veidotājiem dažādās Eiropas Savienības dalībvalstīs un ārpus tām. Žurnāla misija ir būt par “tiltu” starp Rietumiem un Austrumiem, Ziemeļiem un Dienvidiem, piedāvājot zinātniskās diskusijas platformu trijās valodās – latviešu, angļu un krievu.

Žurnāls ir iekļauts datu bāzēs:

datu baze logo EBSCOhost SocINDEX
datu baze logoCentral European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
datu baze logoWorld Interdisciplinary Network for Institutional Research (WINIR)
datu baze logoEuropean Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)

Žurnāls ir pieejams bibliotēkā:

datu baze logoElectronic Journals Library of University of Regensburg