SOCIĀLO ZINĀTŅU VĒSTNESIS
Izdevējs: Daugavpils Universitāte
Reģistrācijas Nr: 000702889
Reģistrācijas apl.Nr: M 000331
Dibināts: 2004. gadā
ISSN: 1691-1881 (print)
ISSN: 2592-8562 (online)
background
Galvenais redaktors
Dr.oec. Vera Komarova: vera.boronenko@du.lv
Galvenā redaktora vietniece
Dr.oec. Viktorija Šipilova: viktorija.sipilova@du.lv
Galvenā redaktora vietniece
Dr.psych. Margarita Ņesterova: margarita.nesterova@du.lv
Sekretāre
Dr.philol. Jeļena Semeņeca: jelena.semeneca@du.lv
Dr.paed. Inta Ostrovska: inta.ostrovska@du.lv
Dr.psych. Aleksejs Ruža: aleksejs.ruza@du.lv
Dr.oec. Oksana Ruža: oksana.ruza@du.lv
Mg.oec. Olga Volkova: olga.volkova@du.lv
Mg.oec. Ludmila Siņica: ludmila.sinica@gmail.com
Dr.iur. Vladas Tumalavičius: vladas.tumalavicius@gmail.com
Zane Zeibote: zane.zeibote@lu.lv
Daugavpils Universitātes
Humanitāro un sociālo zinātņu institūts
Parādes iela 1
Daugavpils, LV-5401
Latvija
Tālr.: (+371) 65422163